Published On: เสาร์, ก.ย. 24th, 2011

แหล่งเงินกู้สำคัญของธุรกิจ

ธนาคารคือแหล่งเงินกู้ที่สำคัญของธุรกิจ หลักที่เราควรจำคือเมื่อเราแสดงความจำนงขอกู้เงิน จงขอกู้มากกว่าจำนวนที่ต้องการเล็กน้อย เพราะขั้นต้อนของ ธนาคาร จะมีการกลั่นกรองและพยายามต่อรองลดเงินกู้ของเราลง เพราะเรายังเป็น ลูกค้ารายใหม่ของ ธนาคารอยู่สาเหตุที่คนสวนใหญ่ ขอกู้เงินน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะพวกเขามีความคิด ว่ายิ่งกู้เงินน้อยเท่าไหร่ โอกาสที่พวกเขาจะได้เงินกู้มีมากเท่านั้น การขอกู้เงินเผื่อไว้ให้มากหน่อยจะเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้ และธุรกิจของเราจะสามารถเดินหน้าได้ต่อเนื่อง

แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์

แหล่งเงินกู้

แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ถึงแม้ว่าธนาคารมีแนวโน้มที่จะจำกัดการกู้ยืมแต่ก็มีเงินทุนบางส่วนที่เริ่มต้นกู้มาจากแหล่งนี้ 1. ประเภทของเงินกู้ยืมจากธนาคารธนาคารให้กู้ยืมแก่ธุรกิจ 3 ประเภท คือ
(1) วงเงินสินเชื่อ
(2) เงื่อนไขการกู้ยืม
(3) เงินกู้ยืมโดยการรับจำนอง


1.1 วงเงินสินเชื่อ
เป็นข้อตกลงแบบไม่เป็นทางการระหว่างผู้กู้ยืมกับธนาคารเพื่อจะได้จำนวนที่กู้ยืมมากที่สุด โดยต้องทำเป็นข้อผูกพันที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าจะให้ยืมตามจำนวนสูงสุดเท่าไร ผู้ประกอบการควรจัดวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้าตามความต้องการที่แท้จริง เพราะธนาคารจะขยายสินเชื่อในกรณีที่มีข้อมูลที่ดีเท่านั้น

1.2 เงื่อนไขการกู้ยืม
คือช่วงระยะเวลาที่ธนาคารจะให้กู้ ซึ่งอาจเป็นช่วง 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อให้ธุรกิจมีเวลาสำหรับการลงทุนและนำกำไรที่ได้มาชำระหนี้ให้กับธนาคาร ซึ่งมักจะต้องสอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุน

1.3 เงินกู้ยืม
โดยการรับจำนองจะทำเป็นระยะยาวมี 2 ชนิด คือ (1) การรับจำนองสำหรับสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ (2) การจำนองระยะยาวด้วยอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งระยะเวลาอาจนานถึง 25 ปี หรือ 30 ปี

หลักในการพิจารณาของธนาคาร

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินกู้ ธนาคารจะพิจารณาโดยใช้หลัก 5 ประการ
(1) ลักษณะของผู้กู้
(2) ขีดความสามารถของผู้กู้ที่จะจ่ายคืน
(3) เงินทุนที่ผู้กู้จะลงทุน
(4) สภาวะของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
(5) หลักประกันเพิ่มเติมที่จะทำให้เงินกู้ปลอดภัย

ถ้าธุรกิจมีประวัติความน่าเชื่อถือด้านการเงินที่ไม่ดีหรือมีบางสิ่งที่ให้เห็นถึงพฤติกรรม
ที่ไม่มีจริยธรรมจะทำให้กู้เงินจากธนาคารได้ยากมากขีดความสามารถของผู้กู้จะทำให้
ธนาคารมีความมั่นใจในความสามารถที่จะมีกระแสเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการกู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธนาคารจะนำมามาใช้พิจารณาประกอบการตัดสิน ใจให้กู้ การวิเคราะห์ของธนาคารจะรวมถึงการพิจารณาด้านเศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์นี้จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างธนาคารกับ
ผู้ประกอบการแต่สิ่งสำคัญในการพิจารณาของธนาคารทั้งหมดอยู่ที่มั่นใจในการผู้
ประกอบการในฐานะเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพมีหลายสิ่งที่ควรต้องจดจำในการกู้
ยืมเงินจากธนาคาร คือ

(1)อย่าทำการการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีผู้รับรองที่มีความสัมพันธ์อย่างดีกับธนาคาร

(2) อย่ารอจนกระทั่งมีความต้องการเงินมากเพราะการขาดการวาแผนทางการเงินเช่นนั้น
จะทำให้ผู้ให้กู้มองในลักษณะไม่ดี

(3)ธนาคารไม่ใช่ผู้ประกอบการจึงไม่คาดหวังว่าจะพอใจกับความเสี่ยงของธุรกิจ
ที่มีมากจนเกินไป

(4) ควรหาทางเลือกของแหล่งเงินกู้ โดยการกู้ยืมจากหลาย ๆ ธนาคาร คำถามสำคัญที่ธนาคารต้องการให้ผู้กู้ตอบก่อนที่จะให้กู้คือ

1) จุดแข็งและคุณภาพของทีมผู้บริหารคืออะไร
2) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นอย่างไร
3) จะนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนอย่างไร
4) จำนวนเงินมากเท่าไรที่จำเป็น
5) ต้องการเงินเมื่อไร
6) จะจ่ายเงินคืนเมื่อไร และอย่างไร
7) ผู้กู้มีการทำบัญชีที่ดีและมีทนายความหรือไม่
8.) ผู้กู้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับธนาคารหรือไม่

เกี่ยวกับผู้เขียน

Displaying 6 Comments
Have Your Say
 1. นนทกาญจน์ เปล่งศรี พูดว่า:

  ขอบพระคุณๆจริงๆๆ F_1212312121@HOTMAIL.COM. ลาก่อนทุกท่าน

 2. นนทกาญจน์ เปล่งศรี พูดว่า:

  ไม่รู้จะระบายตรงไหนขอระบายหน่อยเทอดนะ อยากตาย เมื่อเช้าดูข่าว สรยุทธ แม่เห็นลูกสาวนอนคลุมโปง แม่จ่อยิงซะ แม่ยิงตัวตายตาม กระสุนดันหมด แม่ติดคุก เพยงว่าแม่เป็นหนี้5แสน ลูกสาว หนี้ 5แสน หลานคงไม่อภัยยายเลยที่ฆ่าแม่เขา อยากสู้ ท้อได้แต่ไม่อยากถอย แต่มันเหนื่อยจังจริงๆ วอนคนไทยใจดีมีน้ำใจ ช่วยให้กู้ยืมทุนสัก แสน-2แสนเทอดจ๊ะ ไม่มากอะไรเลย ช่วยได้ช่วยหน่อยเทอดมีคนค้ำประกันด้วยไม่โกงหลอกมีคนช่วยเราๆก็กราบขอบพระคุณแล้วจะโกงเพื่ออะไร

 3. นนทกาญจน์ เปล่งศรี พูดว่า:

  ที่ทำอยู่ก็งานอิสระอยู่แล้ว จะผลิตน้ำยาเคมีขาย เพราะเห็นว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองฟุ้มเฟือย ไม่เรื่องมาก มีหัวเชื้อน้ำยาต่างๆครบแล้ว ขาดเงินปรับปรุงสถานที่ ฉลากปิดขวด ขาดขวด ขาดแกลลอนใส อยากมีเงินมาหมุนในกิจการบ้าง แม่ก็พึ่งผ่าตัด ต้องรักษาแม่ ช่วยแม่ไม่ได้ ทำธุรกิจตัวเองไม่ได้ ไม่มีเงินตัวเดียว ทำอะไรไม่ได้เลย ใครบอกเงินไม่จำเป็น เงินไม่ใช่พระเจ้าน่ะแต่เป็นพ่อแม่ของพระเจ้าเลย มีเงินหนี้คดีก็ได้ มีเงินไปไหนมีแต่คนต้อนรับ คนไม่มีเงินไปไหนขนาดคนรู้จักยังมองเหมือน ตัวอะไรตัวหนึ่ง แล้วยังนี้ใครว่าเงินไม่ใช่พระเจ้า ยิ่งกว่าพระเจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆซะอีก

 4. นนทกาญจน์ เปล่งศรี พูดว่า:

  ประเทศไทยจะมีคนไทยใจดีหลงเหลืออยู่หรือเปล่า ช่วยคนจนตรอกสักคน ตอนแรกคิดจะพาหลานอายุ4ขวบ7เดือนไปปินนตึกสูงๆทำท่าจะโดดลงมา พอคนเห็นแจ้งตำรวจ มีนักข่าวมาถามว่ามีปัญหาอะไร พอเรายอมบอกหรือข่าวออกสื่อ โอ้ย คนมีน้ำใจมาเยอะเลย พวกอยากได้หน้า พอขอกู้ดีๆ พูดความจริงไม่ผ่าน มันก็แปลก

 5. นนทกาญจน์ เปล่งศรี พูดว่า:

  กู้ยาก บุ๊คแบงค์ไม่สวย ก็กู้ไม่ได้ มีแต่คนดูถูก เหยียดหยาม ว่าจนกระจอก ไม่มีใครอยากคบลำบากไม่มีเงินไปไหนเหมือนอะไรตัวหนึ่ง พอมีเงินทำผิดก็ไม่ผิด ขึ้ยังหอม ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด ดีไปหมด คนไม่มีเงินคิดทำอะไรก็ทำไม่ได้ มีแต่สมอง เงินไม่มีก็เปล่าประโยชน์จริงๆอยากตาย อยากตายจริง

 6. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  อาชีพอิสระทำได้ป่าว

แสดงความคิดเห็น


+ 2 = four

108 อาชีพ sme การ ศึกษา การทำบัญชี การประมง กาแฟสด ขายของมือสอง ขายของออนไลน์ ขาย ไอศกรีม ทอด ค้าขาย งาน Part time งานบริการ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานอดิเรก ช่องทางทํากิน ธุรกิจ online ธุรกิจ SME ธุรกิจ การ ศึกษา ธุรกิจทำเงิน ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ การ ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจ วีดีโอทำอาหาร หาเงิน ออมเงิน อาหาร เก็บเงิน เงินกู้ เฉาก๊วย ธัญพืช เปิดบัญชีออนไลน์ เฟ รน ไช น์ การ ศึกษา เส้นทางเศรษฐี แฟรนไชส์ แฟรนไชส์การศึกษา แฟรนไชส์การศึกษา สถาบัน ศิ. กวดวิชา แฟรนไชส์กาแฟ แฟรนไชส์กาแฟสด แฟ รน ไช ส์ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น แชมป์ แฟ รน ไช ส์ สถาบัน กวด วิชา แฟรนไชส์แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด โปรโมทธุรกิจฟรี