Published On: อาทิตย์, เม.ย. 15th, 2012

อาชีพเลี้ยงหมูป่า เกษตรกรสามารถเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้หลักหรือเสริมก็ได้

หมูป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายสามารถใช้อาหารในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่ำและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันความต้องการในการบริโภคเนื้อหมูมีค่อนข้างมากแต่มีผู้เลี้ยงน้อย ทำให้ผลผลิตเนื้อหมูป่ามีไม่เพียงพอ ดังนั้น ราคาเนื้อหมูป่าจึงสูงกว่าราคาเนื้อหมูปกติทั่วไป เกษตรกรจึงหันมาสนใจเลี้ยงมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงหมูในป่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อทดแทนหมูป่าตาธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมี จำนวนน้อยลง

การเลี้ยงดูพันธ์หมูป่า

เงื่อนไขความสำเร็จ

1 พื้นที่ที่ใช้เลี้ยงหมูป่าต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูกหรือมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมูป่าอย่างเพียงพอ
2 เกษตรกรต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูป่า
3 ต้องมีแหล่งจำหน่ายพันธุ์และตลาดรับซื้อหมูป่าที่ชัดเจน แน่นอน

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

พันธ์หมูป่า ลักษณะรูปร่างของสุกรป่าทั่วไปจะมีขนหยาบแข็ง มีสำน้ำตาลเข้มหรือ สีดำเข้ม หรือสีดอกเลา หนังหนา หน้ายาว จมูกยาว และแหลมกว่าสุกรพันธุ์พื้นเมือง ขาเล็กและเรียว ดูปราดเปรียวทั่วไปจะพบอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หน้ายาว และพันธุ์หน้าสั้น

โรงเรือนและอุปกรณ์ เนื่องจากหมูป่ายังมีพฤติกรรมเป็นสัตว์ป่า มีอาการตื่นเมื่อคนอยู่ใกล้ และอาจจะแสดงอาการดุร้าย ดังนั้น โรงเรือนจะต้องสร้างให้แข็งแรงทนทาน โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่หาในบริเวณพื้นที่อาจไม่จำเป็นต้องเทพื้นซีเมนต์ แต่ต้องมีรั้วรอบที่มิดชิด ป้องกันหมูป่าขุดดินมุดหนีออกมานอกรั้วได้ ควรจะมีการแยกคอก พ่อ-แม่พันธุ์, คอกคลอดเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับลูกหมูป่า

อาหารและการให้อาหาร อาหารหมูป่า มีความหลากหลาย เนื่องจากหมูป่า สามารถใช้อาหารในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่ำและเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรได้เป็นอย่างดี เช่น ต้นกล้วย มันสำปะหลัง มันเทศ ข้าวโพด ผลปาล์ม ผักชนิดต่างๆ นอกจากนี้สามารถผสมอาหารเลี้ยงหมูป่าได้เอง โดยใช้มันเส้นสับเป็นชิ้นเล็กๆ 60 ส่วน รำ 40 ส่วน เกลือป่นเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักในภาชนะปิดสนิท นาน 1 เดือน จากนั้นนำมาให้หมูป่ากินเป็นอาหาร โดยให้วันละมื้อ

การจัดการเลี้ยงดู เกษตรกรควรเริ่มด้วยการเลี้ยงหมูป่าพ่อ-แม่พันธุ์อายุ 3 เดือน การจัดการเลี้ยงดูหมูป่าควรใช้อัตราการผสมพันธุ์พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 5-10 ตัว หมูสาวผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 7 เดือน และจะอุ้มท้อง 114 วัน โดยจะให้ลูกประมาณ 5-6 ตัวต่อครอก ซึ่งพ่อ-แม่พันธุ์จะสามารถเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ได้นานประมาณ 5-6 ปี การเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ควรจะต้องแยกเป็นสัดส่วน เมื่อแม่หมูป่าท้องใกล้คลอดจะต้องแยกแม่ออกจากฝูงมาอยู่ที่คอกคลอดเพื่อป้องกันพ่อหมูป่ากัดทำร้ายลูก ซึ่งในระยะนี้ผู้เลี้ยงควรระวังอันตรายจากแม่หมูป่าเพราะจะมีนิสัยดุร้ายขึ้น ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรที่จะรบกวนแม่หมูป่าให้น้อยที่สุดการเลี้ยงปัจจุบันจะมุ่งเพื่อการจำหน่ายพันธุ์ ได้แก่ ลูกหมูป่าอายุ 3 เดือน แต่ถ้าเลี้ยงจนโตหมูป่าที่โตเต็มที่จะหนักประมาณ 80 กิโลกรัม ก็จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้

การสุขาภิบาล ถึงแม้ว่าหมูป่าจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าสุกรชนิดอื่นๆ แต่ผู้เลี้ยงก็ควรจะต้องให้ความสนใจหมั่นดูแลสุขภาพหมูป่าที่เลี้ยง ควรมีการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด

ต้นทุนและผลตอบแทน

สำหรับการเลี้ยงหมูป่า 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 1 ตัวและแม่พันธ์ 5 ตัว
ต้นทุน ในส่วนต้นทุนหลัก จะได้แก่ ค่าพ่อแม่พันธุ์ ค่าโรงเรียนและอุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนประมาณ 15,000 – 25,000 บาท

หมูป่าผลตอบแทน จะได้จากการจำหน่ายลูกหมูป่า (อายุ 3 เดือน) ประมาณ ปีละ 30 ตัว จำหน่ายในราคาตัวละ 1,500 บาท มีผลตอบแทนประมาณ 45,000 –50,000บาท โดยในปีต่อมาผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นและจะมีจุดคุ้มทุนในปีที่ 3 ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจะมีความผันแปรไปตามสภาวะตลาด ขนาดการผลิต และแหล่งที่เลี้ยงเป็นสำคัญ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลี้ยง เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในการเลี้ยงให้ชัดเจน

แหล่งข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

– กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.0-2653-4453
– ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ในพื้นที่ใกล้เคียง
– สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2653-4471
– สำนักพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
– สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1-9
– นางน้อย สว่างเมฆ 63/2 หมู่4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 0-1795-9606
– นางบุศรารัตน์ เสาวมล 203/23 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร.0-9811-7423

ที่มา : หนังสือ 117 อาชีพการเกษตร 

Displaying 52 Comments
Have Your Say
 1. หนิง พูดว่า:

  มีหมูป่าขาย ทั้งพ่อแม่พันธุ์ และลูก ราคาถูก อยู่อุตรดิตถ์ค่ะ โทร 0871964370

 2. สุชาติ พูดว่า:

  ต้องการขายหมูป่าแม่หมู2ตัว ลูก8ตัวด่วนไม่มีเวลาดูแล
  อยู่อำเภอซำสูง ขอนแก่น โทร 0918613460

 3. กร พูดว่า:

  ต้องการขายลูกหมูป่า อยู่ทีจังหวัดร้อยเอ็ดครับสนใจติดต่อ 091-7252252คุณกร

 4. แจ๊ก086 7875780 พูดว่า:

  ผมก็อยู่ที่แม่ริมอยากเลี้ยงหมูป่าจะซื้อลูกที่ไหนครับ

 5. เบ อุทัยธานี พูดว่า:

  หมูป่าอายุ8เดือน
  /ผู้เมียคู่ละ4พัน/
  /เมียเมียคู่5พัน/
  /พึ่งหย่านม1พัน/
  ติดต่อ0979723365

 6. คนเมืองโอ่ง พูดว่า:

  ขายลูกหมูป่า7ตัวอายุ3เดือนเชื่องจับเล่นได้ สนใจติดต่อ0989095936 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 7. คนเมืองโอ่ง พูดว่า:

  ขายลูกหมูป่า9ตัวอายุ2เดือนลายแตงไทยแดง-ดำถ้าเหมาหมดตัวละ500ถ้าแยกตัวเมีย700ตัวผู้500 สนใจติดต่อ…0989095936 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี คับ

 8. นายสัมพันธ์ ห้าวสุด พูดว่า:

  เลี้ยงหมูป่าไว้ 11ตัว ต้องการขาย อยู่ ต.คลองขวาง
  อ.ไทรน้อย จ.นนฯ
  เบอร์โทร.0955074338 0839064559

 9. หมู | thepongkup พูดว่า:

  […] ทำให้ผลผลิตเนื้อหมูป่ามีไม่เพียงพอ ดังนั้น […]

 10. คนฉะเชิงเทรา พูดว่า:

  ขายหมู่ป่า พ่อแม่ พันธุ์มี 4 ตัว ขายถูก ตัวละ 1000 บาท ซื้อยกคอกแถม ลูก 7 ตัว ด่วน พอดีจะเลิกเลี้ยงแล้ว 086-8263177 ( แจ๊ค )

 11. หารายได้เสริม พูดว่า:

  กลัวมันจะควิดเอาน่ะสิคะ T^T
  T^T

 12. […] ทำให้ผลผลิตเนื้อหมูป่ามีไม่เพียงพอ ดังนั้น […]

 13. ต้นกล้า พูดว่า:

  หมูป่าที่พัทลุง เขาก็มีขายครับฟาร์มอยู่
  ที่เขาปู่

 14. ต้นกล้า พูดว่า:

  ที่พัทลุง ก็มีหมูป่าขายครับ

 15. กิต แม่ริม พูดว่า:

  มีหมูป่า ขาย 4 ตัวราคาถูก ติดต่อ 0804992840

 16. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  มีหมูป่าขาย 4 ตัวเชียงใหม่ 0804992840

 17. เด็กราชรี พูดว่า:

  มีใครรับซื้อหมูป่ามั้ยคับ 0819411153

 18. คนเมืองโอ่ง พูดว่า:

  ขายลูกหมูป่า6ตัวอายุ2เดือน เชื่องจับเล่นได้ตัวเมีย4ตัวผู้2 ลายแดงดํา ตัวละ500 สนใจติดต่อ 0865222915 อ.โพธาราม จ.ราชบุรีคับ

 19. วัดป่าภูรัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พูดว่า:

  ใครมีหมูป่า และสัตว์ป่าอื่นๆเชิญมาบริจาคได้ เนื่อที่วัดหลายร้อยไร่ให้ชีวิตเป็นทานเป็นบุญกุศลอย่างแรงกล้า ด่วน สอบถามโทร.089-4258986

 20. พ่อ เงิน พูดว่า:

  ขายหมูป่า
  มี 5 ตัว/ตัวละประมาณ30 กก. ราคา 2,000.00 บาท /ตัว
  อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  081-4711572
  ขอบคุณ

 21. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  มีตลาดขายที่ไหน

 22. เบนซ์พิจิตร พูดว่า:

  ขายหมูป่าด่วน6ตัวราคาถูก 0894370132

 23. เเบ็งนครปฐม พูดว่า:

  ขายหมูป่าเพดเมีย 2 ตัว 150/ตัว

  ยังไม่เป็นเเม่พันเพราะหาตัว

  ผู้ผสมไม่ได้ ขาย ทั้งสองตัว

  ตัวใหญ่มาก…

  10000บาท

  โทร 0820571537

 24. เเบ็งนครปฐม พูดว่า:

  ขายหมูป่าเพศเมีย 2 ตัว นำหนักประมาณ 130 โล

  ยังไม่เป็นเเม่พันธุ์ ยังไม่มีตัวผู้ผสม

  ขายด่วน 10000 ต่อรองราคาได้คับ

  โทร 0820571537..

 25. นิดสุรินทร์ พูดว่า:

  ขายลูกหมูป่าอายุ 3 เดือน สนใจติดต่อ 0856101145

 26. บุตรดีบุตรี พูดว่า:

  มีลูกหมูป่าขายคับพร้อมที่จะขายตัวละ900บาทที่อุบลสนใจติดต่อได้ที่0827042141

 27. ทับ พูดว่า:

  ภาคเหนือมีขายแถวไหนบ้างคับ

 28. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  😀 หมุป่าอร่อยไหมตะ

 29. สระบุรี พูดว่า:

  อยู่ใกล้สระบุรี มาดูได้ครับ ตัวเมือง 0877194703

 30. ชิต พูดว่า:

  อยากได้ลูกหมูป่าแท้ๆ อยู่สงขลา พัทลุง มีที่ไหนบ้างช่ายแนะนำมาหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 31. ชิต สงขลา พูดว่า:

  อยู่สงขลา อยากได้พันธ์ลูกหมูป่า ไปซื้อได้ที่ไหนครับ

 32. ห่วย พูดว่า:

  สวัสดีครับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูป่าทุกคนครับ ผมจะให้หมูป่าฟรีๆเลยครับ เนื่องจากว่า ผมมีหลายตัวจัด ผมเลี้ยงแทน อบจ. เขาบอกว่า ให้ชาวบ้านฟรีๆไปเลย ผมก็เลยบอกกับรายการนี้หล่ะครับ หมูอยู่ที่ จ.ระยอง

  • นนท์ พูดว่า:

   ให้ฟรีจริงๆเหรอครับ ผมทำงานบริษัทอยากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
   ต้องการรายละเอียดครับถ้าไปรับจริงนี่ต้องทำยังงัยบ้างติดต่อที่ไหน ขอเบอร์ด้วยครับ

  • นนท์ พูดว่า:

   เบอร์ผมนะครับ 0848639027 อยู่ปราจีนครับ แจกกี่ตัวครับ

 33. ชื่อของคุณ...... พูดว่า:

  ติดต่อที่เบอร์087-424-7430

 34. เด็กสวนยาง พูดว่า:

  อยู่กาฬสินธุ์คับอยากได้หมูป่าพันธุ์ดีเพิ่มหาได้ที่ใหนคับ

  • ติ๊ก พูดว่า:

   ถ้าจะซื้อมาซื้อได้เลยนะจ๊ะที่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ราคาเป็นกันเองจ้ะ ประมาณ 2500 บาท ต่อตัวจ้ะ อายุ 8 ปี สนใจติดต่อโทร 087-488-2009

 35. คนเลี้ยงหมู พูดว่า:

  อยู่อุบลครับ มีทั้งพ่อพันธ์ แม่พันธ์ และลูกหมูป่าต้องการขายด่วนครับราคากันเองสนใจติดต่อ 0810709783 ( ช่างเอก )

 36. ประชา พูดว่า:

  🙂 ต้องการชื้อหมูป่า อายุประมาณ ๕ เดือนครับมาเลี้ยง
  หมูป่าทาง จว.อุบลฯ+ศรีสะเกษ+ร้อยเอ็ด หรือว่าสกลนครนะครับ
  ต้องการขาย ติดต่อได้ที่ 085-7669956

 37. กา พูดว่า:

  ทางเชียงใหม่สามารถไปซื้อพันธุ์หมูป่าได้ที่ไหนบ้าง
  ได้ที่ไหนบ้าง

 38. เทพ พูดว่า:

  เรื่องกินไม่ต้องห่วงเลยครับ ที่บ้านก็เลี้ยงกินง่ายมากๆ ใครที่คิดจะเลี้ยงแนะนำให้เลยนะครับว่า ควรจะหาพื้นกว้างๆ ให้เขาอยู่กันแล้วก็กั้นรั้วเอาไว้แบบธรรมชาติจะดีกว่าครับ 😉

  • ป๋อมแป๋ม พูดว่า:

   ใครอยากเลี้ยงหมูป่า 2 ตัว ไม่รู้เพศ อยู่อยุธยานะคะ แต่อย่าเอาไปฆ่านะคะ 089 412 3033 หมูป่าโตแล้ว ชอบกินหญ้า ขุดดินหาอาหาร บางวันมีอาหารก็ให้เขากินค่ะ

แสดงความคิดเห็น


1 × three =

108 อาชีพ sme การ ศึกษา การทำบัญชี การประมง กาแฟสด ขายของมือสอง ขายของออนไลน์ ขาย ไอศกรีม ทอด ค้าขาย งาน Part time งานบริการ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานอดิเรก ช่องทางทํากิน ธุรกิจ online ธุรกิจ SME ธุรกิจ การ ศึกษา ธุรกิจทำเงิน ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ การ ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจ วีดีโอทำอาหาร หาเงิน ออมเงิน อาหาร เก็บเงิน เงินกู้ เฉาก๊วย ธัญพืช เปิดบัญชีออนไลน์ เฟ รน ไช น์ การ ศึกษา เส้นทางเศรษฐี แฟรนไชส์ แฟรนไชส์การศึกษา แฟรนไชส์การศึกษา สถาบัน ศิ. กวดวิชา แฟรนไชส์กาแฟ แฟรนไชส์กาแฟสด แฟ รน ไช ส์ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น แชมป์ แฟ รน ไช ส์ สถาบัน กวด วิชา แฟรนไชส์แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด โปรโมทธุรกิจฟรี