Published On: อาทิตย์, ต.ค. 2nd, 2011

ขายฝากคืออะไร แล้วคุณมีความรู้กันบ้างมั้ยว่าการขายฝากเป็นอย่างไร

งง? ครับตอนแรกการขายฝากคืออะไร พอไปหาข้อมูลมาอ่านดูแล้วก็เลยนำมาฝากกันในวันนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ขายฝากก็คือสัญญากู้เงินประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายอนุญาตให้เป็นพิเศษก็คือเรามีโฉนดหลักทรัพย์หรือที่ดินแล้วนำไปค้ำประกันหนี้ที่กู้ยืมมาจำนวนหนึ่งในสัญญาจะระบุกำหนดเวลา ถ้าหากไม่มาชำระหนี้ทั้งจำนวนที่เรากูยืมมาในเวลาที่กำหนดหรือเลยแม้แต่วันเดียวก็จะทำให้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของเรานั้นโอนไปยังเจ้าหนี้ที่เรากูยืมมาแบบอัตโนมัติ น่าย้ำใจมากตรงนี้

ข้อตกลงในขายฝาก

ขายฝากซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้  คือ

 1.  ผู้ขายฝากตกลงทำจะขายฝาก  และผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝาก…ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นตามที่ตกลง

 2.  ผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่จำหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากไว้  ถ้าและผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นฝ่าฝืนตามสัญญานี้ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อผู้ฝากในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น

3.  ผู้ขายฝากและผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้คืนภายในกำหนดระยะเวลา

4.  ค่าฤชาธรรมเนียมในการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น  ผู้ไถ่ตกลงใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกัน สินไถ่  ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้น  ผู้ไถ่เป็นผู้ออกใช้

5.  ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นจะต้องส่งคืนตามสถานที่เป็นอยู่ในเวลาไถ่  ถ้าหากว่าทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เลื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อ  ผู้ซื้อจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอย่างใดๆ ให้แก่ผู้ขายฝาก

ความชอบธรรมทางกฎหมาย

ขายฝาก

มาตรา 491    อันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

มาตรา497
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้

คือ (1) ผู้ขายเดิมหรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ
(2) ผู้รับโอนสิทธินั้น หรือ
(3) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

มาตรา 498
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงใช้ได้ต่อบุคคลเหล่านี้

คือ (1) ผู้ซื้อเดิม หรือทายาทของผู้ซื้อเดิม หรือ
(2) ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น แต่ในข้อนี้ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์จะใช้สิทธิได้ ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอน ว่าทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน

มาตรา 498
สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้นผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่ ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วไซร้ ท่านว่าการเช่านั้นหากมิได้ทำขึ้นเพื่อจะให้เสียหายแก่ผู้ขายกำหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใด ก็ให้คงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั้นแต่มิให้เกินกว่าปีหนึ่ง

ข้อควรระวัง สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่เอาเปรียบผู้ขายฝากเป็นอย่างยิ่งเราต้องรอบคอบให้ดี เคยมีคนหัวหมอที่เป็นผู้ซื้อคิดไม่ซื่อทำให้เราผิดสัญญาขายฝากก็มีมาแล้ว จนทำให้ไม่สามารถไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ ในที่สุดก็โดนยึด

ข้อมูลเพื่อเติม

สัญญาขายฝาก.doc 
http://jumnongtedin.igetweb.com/index.php?mo=10&art=152979
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_21.htm

แสดงความคิดเห็น


seven − = 2

108 อาชีพ sme การ ศึกษา การทำบัญชี การประมง กาแฟสด ขายของมือสอง ขายของออนไลน์ ขาย ไอศกรีม ทอด ค้าขาย งาน Part time งานบริการ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานอดิเรก ช่องทางทํากิน ธุรกิจ online ธุรกิจ SME ธุรกิจ การ ศึกษา ธุรกิจทำเงิน ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ การ ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจ วีดีโอทำอาหาร หาเงิน ออมเงิน อาหาร เก็บเงิน เงินกู้ เฉาก๊วย ธัญพืช เปิดบัญชีออนไลน์ เฟ รน ไช น์ การ ศึกษา เส้นทางเศรษฐี แฟรนไชส์ แฟรนไชส์การศึกษา แฟรนไชส์การศึกษา สถาบัน ศิ. กวดวิชา แฟรนไชส์กาแฟ แฟรนไชส์กาแฟสด แฟ รน ไช ส์ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น แชมป์ แฟ รน ไช ส์ สถาบัน กวด วิชา แฟรนไชส์แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด โปรโมทธุรกิจฟรี