Published On: อาทิตย์, ก.ย. 25th, 2011

การทำบัญชีและการจัดการระบบการเงินที่ควานรู้

การทำบัญชี ก็คือการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันของเรา เพื่อสามารถจัดการการเงินและงบประมาณได้ การทำบัญชียังเป็นการช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมการเงินของกิจการได้ ว่าเรามีกำไล หรือขาดทุนจำนวนเท่าใดบ้าง ประโยชน์ของการทำบัญชียังมีอีกมากมาย เราก็รู้อยู่แล้วว่า การทำบัญชีนั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน เจ้าของธุรกิจบางเจ้าย่อมจ้างพนักงานบัญชี เงินเดือนแพงมาก เพื่อให้มาดูแลการทำบัญชีโดยเฉพาะเลย

การจัดทำบัญชี

การจัดทำบัญชี ก็มีความจำเป็นต่อธุรกิจ นั้นเนื่องจากการบัญชีถือเป็นแกนกลางหรือกระดูกสันหลังในโลกธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจทราบรายรับรายจ่ายรวมทั้งทราบสถานะ ทางการเงินของตนเอง ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีสามารถสรุป ได้ ดังนี้

เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า

เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของอยู่เป็นจำนวนเท่าใดและอย่างไร

เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์

เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ

รายการทางบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี

บัญชี

ในการจัดทำบัญชีของกิจการจำเป็นต้องอาศัยเอกสาร หลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นจนกระทั่งประมวลผลเพื่อนำเสนองบการเงิน ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้ดังนี้

(1) รายการค้าหรือรายการทางบัญชี รวบรวมเอกสาร หลักฐาน/จัดทำขึ้น
– การซื้อ-ขายสินค้า
– การให้บริการ รับจ้างต่างๆ
– การจ่ายค่าใช้จ่าย
– การรับ-จ่ายชำระหนี้ ฯลฯ

(2) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี วิเคราะห์รายการ
– ใบเสร็จรับเงิน
– ใบกำกับสินค้า/ใบส่งของ
– ใบสำคัญจ่าย
– สัญญาต่างๆ ฯลฯ

(3) บันทึกรายการในบัญชี สรุปผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
– บัญชีรายวันหรือบัญชีขั้นต้น
– บัญชีแยกประเภท

(4) งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน
– งบดุล
– งบกำไรขาดทุน
– งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
– งบกระแสเงินสด
– หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเพิ่มขึ้น/ลดลงในบัญชีแต่ละประเภทตามหลักการบัญชีคู่

บัญชีสินทรัพย์
เดบิต (เพิ่มขึ้น) เครดิต (ลดลง)

บัญชีค่าใช้จ่าย
เดบิต (เพิ่มขึ้น) เครดิต (ลดลง)

บัญชีหนี้สิน
เดบิต (ลดลง) เครดิต (เพิ่มขึ้น)

บัญชีประเภททุน
เดบิต (ลดลง) เครดิต (เพิ่มขึ้น)

บัญชีรายได้
เดบิต (ลดลง) เครดิต (เพิ่มขึ้น)

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. ทองดี พูดว่า:

    ขอบคุณมากค่ะ อย่ากจะทำบัญชีอยู่เหมือนกันแต่ทำไม่เป็นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเลย ใช้เป็นอย่างเดียว น่าจะมีตัวอย่างเอาให้ดูด้วยนะจะได้ทำตามถูก

แสดงความคิดเห็น


seven − 5 =

108 อาชีพ sme การ ศึกษา การทำบัญชี การประมง กาแฟสด ขายของมือสอง ขายของออนไลน์ ขาย ไอศกรีม ทอด ค้าขาย งาน Part time งานบริการ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานอดิเรก ช่องทางทํากิน ธุรกิจ online ธุรกิจ SME ธุรกิจ การ ศึกษา ธุรกิจทำเงิน ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ การ ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจ วีดีโอทำอาหาร หาเงิน ออมเงิน อาหาร เก็บเงิน เงินกู้ เฉาก๊วย ธัญพืช เปิดบัญชีออนไลน์ เฟ รน ไช น์ การ ศึกษา เส้นทางเศรษฐี แฟรนไชส์ แฟรนไชส์การศึกษา แฟรนไชส์การศึกษา สถาบัน ศิ. กวดวิชา แฟรนไชส์กาแฟ แฟรนไชส์กาแฟสด แฟ รน ไช ส์ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น แชมป์ แฟ รน ไช ส์ สถาบัน กวด วิชา แฟรนไชส์แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด โปรโมทธุรกิจฟรี